0
Your Cart

Tabulka velikostí Tchibo.cz

Je důležité, abyste se za všech okolností cítili perfektně oblečeni a měli jistotu, že Váš outfit je dokonalý. Základním předpokladem je, že Vám musí padnout velikost. S módním poradcem se Vám to zaručeně podaří. Na Tchibo.cz najdete velmi pěkně zpravovaného průvodce velikostmi jak pro ženy, muže a děti.

Obchody Tchibo

Všechny obchody Tchibo jsou navrženy podle jednotné koncepce, kterou společnost Tchibo úspěšně realizuje v různých zemích. Vedle kávového baru s posezením nabízí každý obchod široký výběr káv, včetně prvotřídních druhů pražené zrnkové kávy Tchibo Privat Kaffee, a každý týden nový sortiment spotřebního zboží na určité téma. Obchody Tchibo představují příjemný nákupní prostor o velikosti asi 100 m2.

V současnosti má Tchibo již hustou síť vlastních obchodů Tchibo. Nacházejí se ve velkých, frekventovaných nákupních centrech, kde se uskutečňují týdenní nákupy potravinového i nepotravinářského sortimentu.

Seznam obchodů můžete najít na www.tchibo.cz

Prodejní místa Tchibo

Osmdesátá léta – doba supermarketů. Když se v prvních letech tohoto desetiletí začalo objevovat stále více těchto velko­pro­dejen a jejich podíl na trhu neustále stoupal, bylo Tchibo mezi těmi firmami, jež nový trend ihned využily. Výsledkem byl prudký růst s výrazně rozšířeným odbytem reali­zo­vaným prostře­dni­ctvím prode­jních míst (depotů) v rámci obchodů s potra­vinami.

I v České republice začalo Tchibo využívat tento systém prodeje a v roce 2004 zahájilo spolu­práci s významnými obcho­dními partnery na českém trhu, aby společně začali provo­zovat značková prodejní místa Tchibo.

Každé prodejní místo Tchibo se veřejnosti představuje týmž způsobem – a přece vždy jinak: jeho konečná podoba je v každém obchodě nejprve proje­dnána s přísl­ušným oddělením odbytu, pak podle konkrétní povahy toho kterého obchodu analy­zována, naplá­nována a reali­zována. K dosažení nejvyšší možné renta­bility prodejní plochy, již máme k dispozici, vychází Tchibo svým partnerům vstříc neustálým přizpů­so­bo­váním struktury nabízeného sorti­mentu.

Seznam prodejních míst můžete najít na www.tchibo.cz

Více o značce Tchibo

Po více než 60 let, od svého založení v roce 1949 Maxem Herzem, je Tchibo na trhu s kávou synonymem čerstvosti a jakosti. Z původně zásilkového obchodu s kávou se vyvinula mezinárodní společnost, která působí v mnoha obchodních odvětvích, nejen v tradičním obchodu s kávou. V průběhu let společnost Tchibo systematicky rozšiřovala svůj sortiment a odbytové cesty a přinášela rozmanitost, kvalitu a inovace.

Tchibo je jedním z největších výrobců kávy na světě a je rovněž jedním z největších mezinárodně působících maloobchodních prodejců. V ČR také zaujímá přední pozici na trhu kávového občerstvení.

Jméno Tchibo znamená již více než 60 let každodenní požitek a potěšení. Na Českém trhu působí společnost Tchibo od roku 1991.

Nabídka se řídí poptávkou – a tato nabídka, tedy prodávané výrobky a posky­tované služby, by měla být pro zákazníky dosažitelná snadno a rychle. Právě tak, jako je tomu v případě firmy Tchibo.

Více než 40 let po svém založení překročila firma Tchibo rozhodující hranici. A to v pravém slova smyslu: v 90. letech 20. století se jí daří přechod od národní k mezinárodně úspěšné obchodní společnosti.