0
Your Cart

Velikost penisu

Nejpřesnějšího změření lidského penisu se dosáhne pomocí několika měření opakovaných v různou dobu, jelikož existuje přirozená vedlejší proměnlivost ve velkosti penisu, daná mírou vzrušení, denní dobou, teplotou místnosti, četností sexuální aktivity a spolehlivostí měření. V porovnání s ostatními primáty, včetně velkých primátů, jako je například gorila, je lidský penis největší, a to jak absolutně, tak relativně v proporci vůči zbytku těla.

S velikostí penisu souvisí také vhodné velikost kondomu

Projděte si naši stránky kde řešíme detaily této pánské ochrany. A to jak samotnou velikosti kondomu a také jak vybrat správnou velikost kondomu.

Měření se liší, s tím, že studie založené na měření prováděných samotnými zkoumanými osobami docházejí k podstatně vyšším průměrům, než ty, ve kterých délku měřili zaměstnanci. Přes výše uvedené je možné říci, že průměrná délka ztopořeného lidského penisu je přibližně 12,9–15,0 cm (5,1–5,9 palců). Délka ochablého penisu neposkytuje dobrý odhad délky ztopořeného penisu.

Většina růstu penisu se odehraje ve dvou údobích a to mezi raným dětstvím a pěti roky života a mezi nejpozději přibližně jedním rokem po nástupu puberty a 17. rokem života. Ukončení růstu koreluje s uzavřením kostních růstových štěrbin a proto je lze diagnostikovat rentgenovým snímkem hlavice velkých kostí, například ruky.

Statisticky významná korelace mezi velkostí penisu a velikostí dalších částí těla nebyla při výzkumech nalezena. Některé faktory prostředí, společně s genetickými vlivy, mohou ovlivnit růst penisu; například přítomnost látek narušujících činnost štítné žlázy. Dospělý penis, který má v erekci délku méně než 7 cm (těsně pod 3 palce), ale jinak je utvořen normálně, se v medicíně označuje jako mikropenis.

Jaké jsou průměrné rozměry penisu?

Přestože měření penisu není standardizováno, většina výzkumníků jeho délku měří po jeho horní straně, od místa, kde odstupuje od těla, až k špičce žaludu; jeho obvod jako obvod jeho střední části. Rozměry se udávají zvlášť pro klidový ochablý stav, kdy volně visí od těla, dále pro erigovaný stav, kdy je maximálně natažen a nakonec v plně erigovaném, vzrušeném stavu. Velmi problematické je měření délky penisu u Morbus Peyronie, deformace topořivých těles penisu postihující 1 % mužské populace. Penis se ohýbá do úhlu, nejvíce do pravé nebo levé strany či dorzálně, tedy směrem k podbřišku. Úhel může dosáhnout i 90 stupňů. Změny se zvýrazňují při erekci.

Výsledky studií založené na odpovědích probandů (zkoumaných osob) udávají statisticky významně větší průměrné rozměry než výsledky studií, kde měření penisu prováděl výzkumník, a to i přes to, že výzkumníci probandy instruují, jak svůj penis mají měřit. Je možné, že probandi za přítomnosti výzkumníka nedokážou dosáhnout maximální erekce, ale je též možné, že výsledky nadsazují.

Studie z následujícího přehledu uvádějí:
průměrnou délku penisu v klidovém stavu v rozmezí 6,8–10,7 cm,
průměrnou délku erigovaného penisu v rozmezí 11,8–15,99 cm

Více o statistice měření velikosti penisu najdete na wikipédii v článku Rozměry penisu

Je důležitá velikost penisu?

Z fyziologického hlediska pravděpodobně velikost penisu pro vzrušení ženy není významná, neboť citlivá je především zevní část vagíny, kam bez problémů pronikne i krátký penis. Krom toho se vagína dokáže velikostně přizpůsobit rozměrům jakéhokoliv penisu. Preference větších penisů u některých žen má tedy spíše psychologické, nikoliv fyziologické důvody, nicméně není vyloučeno, že větší penis může ženu lépe stimulovat i fyzicky.

Je široce rozšířeným názorem, že délka penisu má přímou souvislost se sexuální výkonností muže nebo uspokojením partnerky během pohlavního styku, sexuologové a především ženy samotné však tento názor obvykle odmítají.

Z většiny studií vyplývá, že pro ženy jsou podstatně důležitější jiné faktory (jako charakter partnera, péče o vzhled aj.) než rozměry jeho penisu
s rozměry penisu svého partnera je spokojeno 84 % žen, 14 % žen by si přálo, aby měl jejich partner větší penis a 2 % žen by si přálo, aby jejich partner měl penis menší
se svým penisem je spokojeno 55 % mužů; jiná studie uvádí, že se svým penisem v klidovém stavu je spokojeno 51 % mužů, v erigovaném stavu 83 % mužů
69 % mužů svůj úd hodnotí jako průměrně velký, 26 % jako podprůměrně velký, 5 % jako nadprůměrně velk
za důležitou považuje délku penisu 21 % žen a obvod penisu 33 % žen
90 % žen upřednostňuje před délkou penisu jeho šířku
pro sexuálně zkušenější ženy jsou rozměry penisu významnější než pro ženy sexuálně méně zkušené

Jak zvětšit penis?

Metaanalýza ukázala, že metody prodlužování penisu nefungují a mohou být nebezpečné.
Doporučujeme se všem zaručeným metodám a zázračným přípravkům vyhnout.

Je 12 cm málo?

Není nebojte. Názory některých četenářek na fóru eMimimno neberte prosím vážně 🙂
Viz. téma debaty Velikost penisu na zmíněném webu. Raději si přečtěte článek Velikost penisu a sexuální uspokojení žen na webu uLékaře.cz.